kodulehe optimeerimine

Kodulehe optimeerimine ehk SEO: mis see on?

Kodulehe optimeerimine ehk SEO aitab sinu veebilehe positsiooni otsingumootorites parandada. Parem positsioon tähendab aga veebilehe külastatavuse kasvu, mis omakorda toob sinuni potentsiaalseid kliente ja aitab suurendada müüki.

Kui elu oleks lihtne, siis laseksid endale teha (või teeksid ise) veebilehe ja ei peakski kaua ootama, kuni inimesed sinu lehte külastama hakkavad. Kahjuks ei ole elu lihtne ja sinuga sarnaseid tooteid, teenuseid või infot pakuvad paljud veebilehed.

Otsingumootorite ülesanne on otsustada, millises järjekorras kõiki neid veebilehti iga otsingu puhul esitada. See järjekord pannakse paika paljude kriteeriumite alusel.

SEO eesmärk on viia koduleht vastavusse otsingumootorite kriteeriumitega, et just sinu veebileht oleks asjakohaste otsingute puhul otsingutulemuste hulgas esikohal.

Millised SEO reitingufaktorid on olulised aastal 2022?

Mille põhjal otsustavad otsingumootorid, millisel kohal otsingutulemuste hulgas peaks sinu veebilehekülg olema? Selliseid reitingufaktoreid on sadu, kuid parema ülevaatlikkuse huvides koondasime need olulisematesse kategooriatesse.

SEO REITINGUFAKTORID

seo reitingufaktorid

Veebilehe optimeerimine hõlmab järjepidevat tööd kõikides graafikul toodud valdkondades. Täpsemalt loe kõigi reitingufaktorite kohta meie blogiartiklist „Peamised SEO edutegurid 2022. aastal“

Milles seisneb kodulehe optimeerimine ehk SEO?

Kodulehe optimeerimine ehk SEO on veebilehe vastavusse viimine otsingumootorite reitingukriteeriumitega. See on pikaajaline protsess, mille kestus sõltub veebilehe mahukusest ja igakuisest eelarvest. Kindlasti peaks arvestama vähemalt poole aastaga, mille jooksul teostatakse olulised tööd ning samas aidatakse muuta optimeerimine veebihalduse protsessi osaks nii, et oma tiimil oleks edaspidi võimalik veebilehte optimeeritud olekus hoida.

Kuivõrd otsingumootoritel on hulgaliselt optimeerimiskriteeriume, siis on palju ka tegevusi, mis on vajalikud veebilehe vastavusse viimiseks nende kriteeriumitega.

seo teenused

1. Veebilehe SEO audit ja planeerimine

SEO audit annab ülevaate veebilehe SEO hetkeseisu kohta ja on aluseks kogu edasisele optimeerimistegevusele. Teiste sõnadega – saad teada, mis takistab sinu veebilehel praegu otsingutulemuste hulgas kõrgeid kohti saavutamast ja mida teha olukorra parandamiseks.

Kliki ja loe meie SEO auditi teenuse kohta lähemalt.

2. Konkurentsianalüüs

SEO tegevuse eesmärk on jõuda otsingutulemuste tippu. See tähendab, et on tarvis otsingumootoritele selgeks teha, miks vastavad sinu leheküljed potentsiaalsete külastajate vajadustele konkurentide omadest paremini.

Selleks on vaja teada, kes on sinu peamised SEO rivaalid ja mida ning kuidas nad teevad.

Konkurentsianalüüs selgitab välja sinu peamiste SEO konkurentide märksõnad ja nende lingiprofiili ning analüüsib nende veebilehekülgede sisu.

3. Märksõnastrateegia

Märksõnade eesmärk on luua ühendus info otsijate (potentsiaalsete klientide) ja veebilehe vahel. Kui sa tead, milliseid otsingutermineid ja fraase inimesed otsingumootoritesse sisestavad, siis on sisu planeerimine eesmärgipärane ja ka veidi lihtsam. Seetõttu on märksõnaanalüüs SEO üks peamistest alustaladest.

Märksõnaanalüüs selgitab välja sinu veebilehega seotud märksõnad ning märksõnafraasid, samuti nende igakuised otsingumahud ning konkurentsiolukorra. Selle analüüsi tulemusena valmib märksõnastrateegia.

4. Sisu analüüs ja strateegia

Veebilehekülgede sisu on kõige olulisem SEO reitingukriteerium ja on määravaks kui kõrgelt otsingumootorid sinu veebilehte hindavad. Sisustrateegia tuleneb tavaliselt märksõnastrateegiast ja selle teiseks sisendiks on olemasoleva sisu analüüs.

Olemasoleva sisu analüüs selgitab välja puudujäägid, mis takistavad sul valitud märksõnade osas kõrgeid positsioone saavutamast. Töö tulemuseks on veebilehekülgede sisu plaan.

5. Sisu loomine

Sisu loomine toimub veebilehekülgede sisu plaani alusel ning see on oluline siis, kui märksõnade ja olemasoleva sisu analüüsist selgub, et veebilehe sisus on puudujäägid, mis takistavad otsingumootorites kõrgeid positsioone saavutamast.

Sisumaterjali loomine toimub koostöös kliendiga ning valminud sisu on ühtaegu suunatud kasutajatele ja optimeeritud otsingumootoritele.

6. Veebilehe sisene optimeerimine

Lisaks sisutekstide optimeerimisel hõlmab veebilehe optimeerimine ka tehnilist poolt, mille käigus vaadatakse üle kõik veebiseaded ja korrastatakse need. Sisese optimeerimise hulgas on näiteks tegevused lehekülje tehniliste elementidega, sisemine linkimine, piltide optimeerimine ning ka Sitemap‘i korrastamine.

Kõik need tegevused muudavad veebilehe otsingumootorite jaoks arusaadavamaks ning aitavad oluliselt kaasa paremate positsioonide saavutamisele.

7. Veebilehe väline optimeerimine

Veebilehe väline optimeerimine on kõige olulisem veebilehe autoriteedi kasvatamiseks ning kõrgema positsiooni hõivamiseks ülemaailmses veebilehtede hierarhias. See on tähtis ja vajalik, sest mida kõrgem on domeeni autoriteet, seda usaldusväärsem see otsingumootorite silmis on. See aga omakorda suurendab tõenäosust, et just sinu veebilehekülge näidatakse esimeste otsingutulemuste hulgas.

Välise optimeerimise kõige olulisem tegevus on sissetulevate linkide hankimine (link building). See seisneb peamiselt artiklite kirjutamises valdkonnaga seotud ja kõrge domeeni autoriteediga veebilehtedele.

8. Tulemuste jälgimine

Kodulehe optimeerimise tulemuslikkuse hindamiseks on erinevaid mõõdikuid, nagu näiteks märksõnade positsioonid, veebilehe orgaanilise liikluse maht, otsingutrendid, domeeni autoriteet (DA) ja sissetulevate linkide arv. SEO teenuste hulka kuulub kõigi nende näitajate jälgimine ning kliendile raporteerimine vähemalt üks kord kuus.

Kui palju maksab kodulehe optimeerimine?

Veebilehe SEO tellimisel tasub arvestada, et tegemist on pikaajalise tegevusega, mille kestus algab kuuest kuust. Igakuise eelarve määrab SEO Citys klient ise ja meie teostame töid kokkulepitud eelarve piirides.

Esimese hooga võib investeering SEO-sse tunduda suur ja võib tekkida kiusatus tasulise reklaami juurde jääda, kuid see on pisut lühinägelik lähenemine. 57% turundajatest väidab nimelt, et SEO toob sulle rohkem kliente kui ükski teine turundustegevus.

Lisaks on kodulehe optimeerimine kõige kuluefektiivsem turundustegevus, sest ühekordne investeering annab tulemusi pikkade aastate vältel. 

Millest alustada?

Alusta oma veebilehe auditist, mis annab sulle täpse ülevaate, kus sa oma SEO-ga hetkel oled ja detailse tegevusplaani edasiseks.

SEO City’st saad veebilehe põhjaliku SEO auditi praegu soodushinnaga 97 eurot (tavahind 169 eurot).